Izbornik Informacijski sustav prostornog uređenja

HZPR na Danima arhitekata 1.0 u Rovinju

U Rovinju su od 11. do 13. svibnja 2017. godine održani Dani arhitekata 1.0  u organizaciji Hrvatske komore arhitekata. U okviru naslova skupa Budućnost razmatrala se budućnost arhitektonske i planerske struke te daljnji razvoj ovih djelatnosti u kontekstu aktualnih izazova s kojima su arhitekti i planeri danas suočeni.
 
Tijekom kongresa, kroz različite tematske rasprave velik broj govornika i panelista bavio se temama arhitektonskih politika, autorskog prava, javne nabave, razmjenjivala su se iskustva iz poslovne prakse te raspravljalo o problemima koji proizlaze iz aktualnog zakonodavnog okvira. Predstavnici Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja predstavili su recentne izmjene i dopune Zakona o prostornom uređenju i Zakona o gradnji, a rasprava koja je uslijedila ukazala je na velik interes prisutnih za pitanja koja se njima uređuju.

Uvodno predavanje tematskog bloka Grad u budućnosti - Vizije i strategije razvoja, koji je na rasporedu bio 12. svibnja, održala je Irena Matković, ravnateljica Hrvatskog zavoda za prostorni razvoj. Cilj predavanja bio je ukazati na nove međunarodne dokumente vezane uz urbani razvoj, na prilike koje se pružaju hrvatskim gradovima povezane s korištenjem EU sredstava namijenjenih održivom urbanoj razvoju i na moguću ulogu urbanista u procedurama strateškog planiranja.
 
U sklopu tematskog bloka održan je i okrugli stol u kojem su sudjelovali dr.sc. Srđan Škunca, pročelnik Odjela za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem Grada Rijeke, dr.sc. Irena Đokić, znanstvena suradnica na Ekonomskom institutu, Jasminka Pilar Katavić, predsjednica Odbora za urbanizam Hrvatska komore arhitekata i Željka Kučinić, ravnateljica Zavoda za prostorno uređenje Zagrebačke županije. Okrugli stol je moderirala Irena Matković, a u zaključcima je istaknuta potreba osmišljavanja programa edukacije arhitekata i urbanista o strateškom planiranju razvoja i o europskim politikama vezanim uz teritorijalni i urbani razvoj, povezivanja nacionalnih politika i regulative iz područja prostornog uređenja i regionalnog razvoja, unapređivanja urbanističke regulative i prakse poticanjem istraživanja funkcionalnih veza neovisno o administrativnim granicama i testiranja novih modela participacije.
 
13. svibnja, posljednjeg dana kongresa, na inicijativu prof. dr.sc. Tihomira Jukića održan je, izvan najavljenog programa, okrugli stol koji je okupio prostorne planere, ali i druge dionike čiji rad je vezan uz planiranje prostora, kako bismo razmijeniti mišljenja i iskustva sa Stephenom Willacyem, glavnim gradskim arhitektom danskog grada Aarhusa. U okruglom stolu sudjelovali su Ingrid Gojević i Držislav Dobrinić iz Hrvatskog zavoda za prostorni razvoj.

Dani arhitekata 1.0 okončani su donošenjem Zaključaka.


Slika
Slika
Slika
Slika