Izbornik Informacijski sustav prostornog uređenja

Javna nabava - u tijeku

Naručitelj: Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja 
je objavio "Obavijest o nadmetanju" 
za postupak: NABAVA USLUGE IZRADE PROSTORNOG PLANA PODRUČJA POSEBNIH OBILJEŽJA - PROSTORNOG PLANA NACIONALNOG PARKA KRKA
broj objave: 2018/S 0F2-0007787
Detalje o objavi možete vidjeti: ovdje