Izbornik Informacijski sustav prostornog uređenja

Upravno vijeće

Predsjednik: 
 
Danijel Meštrić, mag. ing. aedif.

Članovi: 

Nike Sudarević, mag. ing. agr.

Tomislav Škara, dipl. ing. prom.

Nikica Tabain, dipl. ing. arh.

Damir Ivanda, struč. spec. ing. građ.


Poslovnik o radu Upravnog vijeća​