Izbornik Informacijski sustav prostornog uređenja

Upravno vijeće

Predsjednik: 
 
Igor Čižmek, dipl.ing.arh.

Članovi: 

Nike Sudarević, mag.ing.agr.

Tomislav Škara, dipl.ing.prom.

Nikica Tabain, dipl.ing.arh.

Damir Ivanda, struč.spec.ing.građ.


Poslovnik o radu Upravnog vijeća​