Izbornik Informacijski sustav prostornog uređenja

Ravnateljica

Ravnateljica
mr. sc. Irena Matković, dipl. ing. arh.

Hrvatski zavod za prostorni razvoj
Zagreb, Ul. Republike Austrije 20

irena.matkovic@hzpr.hr
Tel: 01/3712-719
Faks: 01/3712-872
 
OBRAZOVANJE
 • 2011. - Arhitektonski fakultet Sveučilišta u Zagrebu - Poslijediplomski znanstveni studij „Prostorno planiranje, urbanizam i parkovna arhitektura“ - magistar tehničkih znanosti
 • 1995. - Arhitektonski fakultet Sveučilišta u Zagrebu - diplomirani inženjer arhitekture

STRUČNO USAVRŠAVANJE  
 • 2012. - „Strateško planiranje u lokalnoj upravi i samoupravi“, Grad Zagreb/ Ekonomski institut Zagreb
 • 2012. - „Priprema projekata prihvatljivih za financiranje iz fondova EU“, Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU/ PJR Consulting
 • 2011. - „Međunarodna poslovna akademija razvoja komercijalnih nekretnina, Modul II:  Ugovori o građenju i FIDIC“, Filipović poslovno savjetovanje d.o.o.
 • 2011. - „Studija izvodljivosti i cost-benefit analiza“, Ministarstvo regionalnog razvoja, šumarstva i vodnoga gospodarstva/ Ecorys Academy
 • 1999. - Državni stručni ispit za zadatke i poslove u području prostornog uređenja i graditeljstva
 • 1997. - Stručni ispit za obavljanje poslova u izgradnji objekata

RADNO ISKUSTVO
 • 2014. - Ravnateljica Hrvatskog zavoda za prostorni razvoj
 • 2008. - 2014. - Voditeljica Odjela za strategijsko planiranje u Gradskom uredu za strategijsko planiranje i razvoj Grada Zagreba
 • 2004. - 2008. - Voditeljica Odsjeka za zapadno područje grada u Gradskom zavodu za prostorno uređenje Grada Zagreba
 • 1997. - 2004. - Stručna suradnica u Gradskom uredu za prostorno uređenje, stambene i komunalne poslove i promet Grada Zagreba
 • 1996. - 1997. - Arhitektica - pripravnica u 'Vigrad' d.o.o.

DRUGO STRUČNO ISKUSTVO
 • 2016. - Članica Neformalne međuresorne radne skupine za pripremu sudjelovanja i izradu Nacionalnog doprinosa Republike Hrvatske za konferenciju Habitat III
 • Od 2015. - Članica radnih skupina Europske unije za teritorijalnu koheziju i urbani razvoj
 • 2012. - 2014. - Članica Povjerenstva za ocjenu arhitektonske uspješnosti idejnog projekta za Grad Zagreb
 • 2004. - 2006. i 2013. – 2014. - Asistentica (vanjska suradnica) u nastavi urbanizma i prostornog planiranja na Arhitektonskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu

OBJAVLJENI ZNANSTVENI I STRUČNI RADOVI
 • URBANO-RURALNE VEZE, autorica: Irena Matković, u: „Urbano-ruralne veze“, zbornik (ur. Korlaet, A.), Hrvatski zavod za prostorni razvoj, 2017.
 • ZAJEDNIČKI PROJEKTI I STRUČNA SURADNJA ZAVODA ZA PROSTORNO UREĐENJE ŽUPANIJA/GRADA ZAGREBA I HRVATSKOG ZAVODA ZA PROSTORNI RAZVOJ, autori: Irena Matković, Držislav Dobrinić, u: „Transformacija prostora Međimurske županije kao rezultat prostornog planiranja i uređenja“, zbornik (ur. Pintar, M.), Zavod za prostorno uređenje Međimurske županije, 2017.
 • HRVAŠKO ŽELEZNIŠKO OMREŽJE TER URBANI RAZVOJ ZAGREBA IN OKOLICE, autori: Zoran Hebar, Irena Matković, u: „Urbani izziv“, posebno izdanje u povodu 27. Sedlarjevog srečanja, Ljubljana, ISNN 2232-481X, str. 72.-83., 2016.
 • STRATEGIJE URBANE REGENERACIJE – UVOD, autorica: Irena Matković, u: „Strategije urbane regeneracije“, zbornik (ur. Korlaet, A.), Hrvatski zavod za prostorni razvoj, 2016.
 • LJEČILIŠTE BRESTOVAC NA MEDVEDNICI - PLANSKA USMJERENJA I KRITERIJI ZA OBNOVU I OŽIVLJAVANJE / Brestovac hospital on mountain Medvednica - Planning guidelines and criteria for renewal and revival, autori: Mirna Meštrović, Irena Matković, Mladen Obad Šćitaroci, u: „Prostorne i razvojne mogućnosti kulturnog naslijeđa“, zbornik (ur. Obad Šćitaroci, M.), Arhitektonski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 2015.
 • USUSRET STRATEGIJI PROSTORNOG RAZVOJA REPUBLIKE HRVATSKE, autorica: Irena Matković, u: „Prostorno planiranje kao čimbenik razvoja u županijama“, zbornik,  (ur. Črnjar, M.), Zavod za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije: 239.-249., Rijeka, 2015.
 • ENCOURAGING THE REVIVAL OF REGIONAL PLANNING PRACTICE IN CROATIA, autorica: Irena Matković, u: “ Urbanist's Season - International Scientific Conference Rethinking Urbanism“, zbornik (ur. Karač, Z.),  UHA, Sveučilište u Zagrebu, Arhitektonski fakultet, HKA: 119-122, Zagreb, 2012.
 • RIJEKA SAVA S PRIOBALJEM U ZAGREBU / The Sava River and its Banks in Zagreb, autori: mr.sc. Irena Matković i prof.dr.sc. Mladen Obad Šćitaroci, u: "Prostor" (Zagreb, ISNN 1330-0652), god. 20, br. 1(43), 2012., str. 46-59.
 • ZAGREB, AKTUALNA PRAKSA DONOŠENJA ODLUKA O GRADNJI VISOKIH GRAĐEVINA, autorica: Irena Matković, u: "Čovjek i prostor", 09-10 (676-677): 70-71, 2010.
 • RAZVITAK ZAGREBA IZ PERSPEKTIVE URBANE GUSTOĆE, autorice: Irena Matković i Mirna Meštrović, u: „Razvitak Zagreba”, zbornik radova konferencije (ur. Radić, J.), SECON HDGK: 251-258, 2008.