Izbornik Informacijski sustav prostornog uređenja

Održana javna izlaganja u postupku Javne rasprave o Prijedlogu prostornog plana Parka prirode Papuk i Strateškoj studiji utjecaja Prostornog plana Parka prirode Papuk na okoliš

U tijeku javne rasprave koja se za Prostorni plan Parka prirode Papuk i za Stratešku studiju utjecaja Prostornog plana Parka prirode Papuk na okoliš održava od 19. studenog do 18. prosinca 2018. godine, održana su dva javna izlaganja i to u:
- utorak 27. studenog 2018. godine u prostorima Općine Velika, javno izlaganje za Prostorni plan Parka prirode Papuk i za Stratešku studiju utjecaja Prostornog plana Parka prirode Papuk na okoliš 
- srijedu 28. studenog 2018. godine u prostorima Grada Orahovice, javno izlaganje za Prostorni plan Parka prirode Papuk 
Stručni izrađivač Zavod za prostorno uređenje Požeško-slavonske županije iz Požege, prezentirao je područje obuhvata Prostornog plana Parka prirode Papuk i upoznao prisutne sa organizacijom prostora i ciljevima budućeg razvoja područja Parka, dok je Ovlaštenik za izradu Strateške studije utjecaja na okoliš, Ires-Ekologija d.o.o. iz Zagreba, upoznao prisutne sa postupkom izrade Strateške studije u kojoj su vjerojatno značajni utjecaji na okoliš i zdravlje ljudi ocijenjeni za vrijeme izrade Prostornog plana parka prirode Papuk, te su sve mjere zaštite okoliša ugrađene u Odredbe za provedbu Plana.
Nakon prezentacija provela se rasprava o predloženim rješenjima te su sudionici upućeni da svoje prijedloge i primjedbe upute pisanim putem na adresu nositelja izrade Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja ili na adrese koordinatora izrade i stručnog izrađivača, završno do 18. prosinca 2018. godine, kada se javna rasprava zaključuje.

Više informacija možete naći na stranicama ZPU Požeško-slavonske županije


Slika
Slika
Slika
Slika
Slika
Slika