Izbornik Informacijski sustav prostornog uređenja

Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o prostornom uređenju i Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja

Hrvatski sabor je na sjednici održanoj 7. prosinca 2018. donio Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o prostornom uređenju (Narodne novine 114/18) koji je stupio na snagu 1. siječnja 2019. godine.
https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2018_12_114_2218.html
 
 
Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 20. prosinca 2018. godine donijela Uredbu o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja (Narodne novine 116/18) koja je stupila na snagu 1. siječnja 2019. godine.
https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2018_12_116_2297.html