Izbornik Informacijski sustav prostornog uređenja

Strategija prostornog razvoja RH

Odluka o izradi Strategije prostornog razvoja Republike Hrvatske  
Stručne podloge    
Stručne rasprave    
Postupak Strateške procjene utjecaja na okoliš
Savjetovanje/javna rasprava