Izbornik Informacijski sustav prostornog uređenja

URBACT III

OPĆENITO

URBACT III je program europske međuregionalne suradnje koji je namijenjen svim europskim gradovima koji žele izraditi i uspješno provoditi svoje strategije održivog urbanog razvoja i odgovarajuće akcijske planove. Cilj URBACT III programa je promicanje integriranog održivog razvoja gradova i poboljšanje učinkovite provedbe kohezijske politike EU na lokalnoj i regionalnoj razini kroz razmjenu dobrih praksi i iskustava gradova o novim modelima upravljanja, prostornom planiranju, mjerama održivog razvoja, promociji socijalne uključivosti i jačanju urbano-ruralnih veza. URBACT III ne osigurava sredstava za infrastrukturne investicije (kao što su npr. izgradnja gradskih prometnica ili sl.) već podržava mjere za kreatore javnih politika, izgradnju kapaciteta za upravljanje gradovima, edukaciju građana i podizanje svijesti, i sl.

U programu sudjeluje 28 država članica EU i dvije države partneri (Norveška i Švicarska).

Aktivnosti Zavoda
Više o URBACT-u III