Izbornik Informacijski sustav prostornog uređenja

Jednostavna nabava - u tijeku

Postupci jednostavne nabave za potrebe Hrvatskog zavoda za prostorni razvoj mogu se pregledati na stranicama Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja.