Izbornik Informacijski sustav prostornog uređenja

Prostorni planovi u izradi

Odluke o izradi prostornih planova


Temeljem odredbi Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“, br. 153/13. i 65/17., članci 86.-89.), nositelj izrade prostornog plana dužan je obavijestiti javnost o izradi prostornog plana (izradi novog plana, njegovih izmjena i/ili dopuna, odnosno zasebno stavljanje izvan snage) i u Informacijskom sustavu prostornog uređenja.

Obavijesti o izradi prostornog plana dostavljaju se u roku od osam dana od objave u službenom glasniku Odluke o izradi na adresu elektroničke pošte: odluke-o-izradi@mgipu.hr

Odluke i obavijesti o izradi prostornih planova
 
 

Objave javnih rasprava


Temeljem odredbi Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“, br. 153/13. i 65/17., nositelj izrade prostornih planova dužan je objaviti informaciju o javnoj raspravi o prijedlogu prostornog plana i na mrežnim stranicama Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja.

Obavijest o javnoj raspravi mora sadržavati: mjesto, datum početka i trajanje javnog uvida u prijedlog prostornog plana, mjesto i datum jednog ili više javnih izlaganja, poziv zainteresiranim osobama za sudjelovanje u javnoj raspravi te rok u kojem se nositelju izrade dostavljaju pisana mišljenja, prijedlozi i primjedbe na prijedlog prostornog plana. Dostavlja se najmanje osam dana prije početka javne rasprave na adresu elektroničke pošte: web@mgipu.hr

Informacije o javnim raspravama


 

Izvješća o javnim raspravama


Temeljem odredbi Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“, br. 153/13. i 65/17., članak 102. stavak 3.), nositelj izrade prostornog plana dužan je izvješće o javnoj raspravi objaviti i u Informacijskom sustavu prostornog uređenja.

Izvješće o javnoj raspravi (max. 4 MB), dostavlja se na adresu elektroničke pošte: web@mgipu.hr

Izvješća o javnim raspravama