Izbornik Informacijski sustav prostornog uređenja

Javna rasprava o prijedlogu Prostornog plana PP Biokovo

Javna rasprava o Prijedlogu Prostornog plana Parka prirode Biokovo provest će se u razdoblju od 02. do 31. ožujka 2015. godine. Prostorni plan Parka prirode Biokovo određuje organizaciju i razgraničenje po namjeni, razmještaj funkcija od važnosti za upravljanje područjem, sustav javne i druge infrastrukture, mjere korištenja, uređenja i zaštite, mjere za unapređenje i zaštitu prirode, krajobraznih vrijednosti i okoliša, kulturnih dobara.

Za vrijeme trajanja javne rasprave za sve zainteresirane osiguran je Javni uvid u Prijedlog Prostornog plana Parka prirode Biokovo svakim radnim danom u terminu od 9:00 do 12:00 sati i to u:
  • Gradu Makarska – u prostorijama Grada, Obala kralja Tomislava 1, soba 26,
  • Općini Zagvozd – u prostoru općinske vijećnice, Franje Tuđmana 65.
Javno izlaganje o Prijedlogu Prostornog plana Parka prirode Biokovo održat će se :
  • 11. ožujka 2015. godine u Makarskoj, u dvorani Aparthotela „Miramare“, Šetalište Svetog Petra 1, s početkom u 12:00 sati te
  • 12. ožujka 2015. godine u Zagvozdu, u općinskoj vijećnici Općine Zagvozd, Franje Tuđmana 65, s početkom u 12:00 sati.
Pozivaju se svi zainteresirani da sudjeluju u javnoj raspravi te da svoja mišljenja, primjedbe i prijedloge daju najkasnije do zaključenja javne rasprave odnosno do 31. ožujka 2015. godine. Mišljenja, prijedlozi i primjedbe na Prijedlog Prostornog plana Parka prirode Biokovo mogu se upisivati u Knjigu primjedbi na mjestu održavanja javnog uvida za vrijeme njegova trajanja, dati u zapisnik za vrijeme javnog izlaganja ili pisanim putem uputiti nositelju izrade – Ministarstvu graditeljstva i prostornoga uređenja putem JU Zavoda za prostorno uređenje Splitsko-dalmatinske županije, Domovinskog rata 2., 21 000 Split.

Prijedlog prostornog plana za javnu raspravu možete pregledati ovdje.