Izbornik Informacijski sustav prostornog uređenja

HZPR na radnim sastancima EU skupina za pitanja teritorijalne kohezije (NTCCP) i urbana pitanja (UDG), 10.-11.03.2015., Riga, Latvija

10. i 11. ožujka 2015. Riga je bila domaćin sastanaka radnih grupa koje sačinjavaju predstavnici zemalja Europske unije nadležni za pitanja teritorijalne kohezije - NTCCP (National Territorial Cohesion Contact Point) i urbanih pitanja - UDG (Urban Development Group). Budući da je Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja u siječnju ove godine sudjelovanje u radu ovih skupina povjerilo Hrvatskom zavodu za prostorni razvoj, sastancima je prisustvovala predstavnica Zavoda. Radni sastanci održani su u Nacionalnoj biblioteci popularno nazvanoj Kuća svjetla (House of Light).
 

NTCCP

Radna skupina za teritorijalnu koheziju (NTCCP) raspravljala je o iskustvima vezanim uz unapređenje teritorijalne kohezije, kako na nacionalnim razinama, tako i na ukupnom prostoru EU. Tijekom diskusije prisutni su se izjasnili da su ciljevi i zadaci Teritorijalne agende za razdoblje do 2020. godine ( TA 2020) i dalje aktualni te nema potrebe za njenom revizijom. Kroz diskusiju o Integralnim teritorijalnim ulaganjima (ITU) kao novim financijskim alatom za financiranje iz EU fondova, razmijenjena su iskustva o načinu primjene tih alata, kriterijima za odabir investicija za koje će biti odobreno njihovo korištenje, teškoćama koje proizlaze iz načina na koje je planirana njihova realizacija, napredovanju izrada Strategija održivog urbanog razvoja koje su preduvjet za pripremu ovih investicija te problemima i nejasnoćama koje proizlaze iz činjenice da se financiranje osigurava iz više različitih fondova.
Nadalje, ne manje važna bila je diskusija o Europskim teritorijalnim scenarijima, što je ujedno i jedna od prioritetnih tema kojom će se baviti Luksemburg tijekom svojeg predsjedanja u drugom polugodištu ove godine. Ova tema posvećena je analizi rezultata i postignuća na području teritorijalne kohezije, izradi dokumenta Kohezijske politike nakon 2020. godine (Cohesion policy post 2020) te kreiranju teritorijalne perspektive za razdoblje do 2050. godine, odnosno vizija budućeg razvoja Europe u kakvoj bismo željeli živjeti te načinima na koje bi se mogli iskoristiti raspoloživi, a neiskorišteni potencijali.


UDG

Tematska okosnica rada skupine koja se bavi urbanim pitanjima bila je Europska urbana agenda, čija izrada je u tijeku, usmjerena na kreiranje politika unapređenja urbanih prostora te usklađenje i koordiniranje različitih mjera s ciljem rješavanja aktualnih urbanih pitanja. U lipnju ove godine predviđa se potpisivanje deklaracije ministara nadležnih za urbana pitanja kojom će biti definirane smjernice i koraci koji vode ka izradi EU Urbane agende. Bitan dio sadržaja deklaracije je i određenje ministara prema razvoju malih i srednjih urbanih područja kao bitnih čimbenika policentričnog razvoja Europske unije te se u vezi s time definiraju potrebne aktivnosti na različitim razinama upravljanja (razina EU, nacionalna, regionalna, lokalna) s ciljem unapređenja i razvoja tih urbanih područja. Ovom prilikom, Paulius Kulikauskas, predstavnik UN HABITAT, upoznao je prisutne s pripremama za konferenciju HABITAT III koja će se održati 2016. godine u Quitou, Ekvador, te s tijekom izrade nove urbane agende za koju europski gradovi pripremaju Izvješće o stanju europskih gradova.
Sudionicima radne skupine prezentirana je rekapitulacija rada europske mreže znanja o urbanim pitanjima EUKN (European Urban Knowledge Network) i strategija budućeg rada. Ova je mreža osnovana prije 10 godina s ciljem pružanja podrške razvoju urbanih politika, unapređenju njihove provedbe te istraživačkim projektima vezanim za urbane teme zemalja članica mreže, ali i za potrebe zemalja koje predsjedaju EU. Među posljednjima je istraživanje malih i srednjih urbanih područja izrađeno u suradnji s predstavnicima Latvije.
Predstavnica Referentnog okvira za održive gradove (RFSC-Reference Framework for Sustainable Cities) upoznala je sudionike s djelomičnim rezultatima istraživanja provedenog putem web-aplikacije, njegovim slabostima i nedostacima te planiranim poboljšanjem i unapređenjem rada.

Oba radna dana okončana su predstavljanjem plana aktivnosti EU programa URBACT i ESPON za 2015. godinu. Predstavnik Luksemburga prezentirao je plan rada radnih skupina za teritorijalnu koheziju i urbana pitanja za naredno razdoblje, dok je predstavnik Nizozemske najavio sastanke koji će se održati u prvoj polovini 2016. u Nizozemskoj.


Slika
Slika
Slika
Slika
Slika
Slika
Slika