Prostorno planiranje je vrlo bitna djelatnost koja omogućava ljudima da žive u zajednicama, a da pritom budu zadovoljene sve njihove potrebe na najbolji mogući način. Kada govorimo o povijesti prostornog planiranja, ono seže u daleku prošlost. Pa, krenimo redom.

Počeci prostornog planiranja

Možemo reći kako je kolijevka prostornog planiranja dolina rijeke Ind, negdje prije 4500 godina. U to su vrijeme nastali prvi gradovi u kojima su živjeli ljudi koji nisu bili vezani za poljoprivredu. Izgled tih naselja jasno ukazuje na planski razvoj, što ih čini prvima za koji možemo reći da su koristili prostorno, odnosno urbanističko planiranje.

Daljnji razvoj urbanog planiranja možemo naći u staroj Grčkoj i Rimu, koji je planiranje doveo do savršenstva, uzimajući u obzir tadašnje potrebe i način života. Tako su gradovi imali centar, odnosno središnji trg na kojem su se nalazile gradske službe, a kojeg je okruživala mreža ulica, da bi potom sve bilo okruženo bedemom, odnosno obrambenim zidom. Radi pojednostavljenja, dvije glavne ulice prolaze kroz grad i križaju se na glavnom trgu. Isto tako, gradovi su uglavnom rađeni na rijekama, a sama rijeka najčešće je tekla kroz grad, što je omogućavalo redovitu opskrbu pitkom vodom i odnošenje otpadnih voda, čak i u vrijeme opsada.

Planiranje u industrijskoj eri

Nakon Rima, urbanom planiranju se ne pridaje posebna pozornost, sve do industrijskog doba, kada se gradovi jako razvijaju, a postaju i industrijska središta. To postavlja nove zadatke pred planere – stvaraju je industrijske zone, koje često nisu na istom mjestu gdje i stambene četvrti, pa treba dodatno poraditi na transportu.

U modernim vremenima, nakon vremena uniformiranih stambenih blokova, planiranje se sve više koncentrira na individualnost i raznolikost. Također, razvoj tehnologije pred planere stavlja nove izazove, poput infrastrukture za prijenos podataka i slično.

Što se budućnosti tiče, teško je procijeniti kako će izgledati prostorno planiranje, jer ono umnogome ovisi o drugim područjima ljudskog djelovanja, od razvoja tehnologije, preko promjena u ljudskom ponašanju i novih potreba.