Prostorno planiranje su sve metode kojima se javni sektor koristi kako bi utjecao na distribuciju aktivnosti i ljudi u raznim prostorima. U prostorno planiranje spadaju urbanističko planiranje, okolinsko planiranje, regionalno planiranje i nacionalni prostorni planovi. U Europskoj uniji prostorno planiranje obuhvaća i međunarodnu razinu.

Prostorno planiranje se često brka s urbanističkim planiranjem, ali riječ je o dva različita pojma, jer prostorno planiranje obuhvaća puno veći opseg prostora i mjera koje se provode.

Kategorije prostornog planiranja

  • urbanističko planiranje – riječ je o planiranju urbanih područja, a sastoji je od planiranja transporta, infrastrukture, distribucijskih mreža, komunikacijskih mreža i drugih elemenata potrebnih za funkcioniranje urbanih cjelina
  • regionalno planiranje bavi se istim aktivnostima kao i urbano planiranje, ali na većem području, odnosno regiji
  • okolinsko planiranje obuhvaća okolinu, odnosno njezine komponente (voda, zrak, zemlja, biosfera, te izgrađena okolina koja je nastala kao rezultat ljudskih aktivnosti) i veze između komponenti
  • nacionalni prostorni planovi su zapravo prostorni planovi na razini pojedine države
  • međunarodni prostorni planovi rade se na razini više zemalja ili unija, poput Europske unije u kojoj postoje određeni planovi koji obuhvaćaju sve zemlje članice unije.

Prostorno planiranje razvijalo se je paralelno u raznim sredinama, pa u svijetu postoje razni prostorni planovi, koji se razlikuju od države do države i od regije do regije. Oni su nastajali na temelju specifičnih potreba pojedinih krajeva, ali i ideja ljudi koji su te planove stvarali. Prostorni planovi su i dan danas na neki način živo tkivo, koje se neprestano mijenja i prilagođava u skladu sa potrebama ljudi.

Ako se želite baviti prostornim planiranjem, možete upisati studij na geografskom odsjeku prirodoslovno – matematičkog fakulteta ili na arhitektonskom fakultetu. Također, prostorno planiranje je važan dio nekih drugih studija, poput studija na građevinskom ili prometnom fakultetu.

Kao što možete vidjeti, prostorno planiranje jako je važan element funkcioniranja svijeta kakav poznajemo i u kojem živimo i nužno je ozbiljno mu se posvetiti.