Urbano planiranje je tehnički i politički proces korištenja prostora i oblikovanja urbane sredine, s ciljem osiguravanja kontroliranog razvoja naselja i zajednica. Urbano planiranje zapravo određuje budućnost urbanih područja, postavlja ciljeve i kreira strategije postizanja određenih ciljeva. Iako se naziva urbanim planiranjem, ono se zapravo bavi oblikovanjem svih prostora u kojima ljudi žive i borave, uključujući ne samo gradove, već i predgrađa i sela. Urbano planiranje je interdisciplinarna znanost koja uključuje i elemente sociologije i drugih društvenih znanosti, arhitekture, inženjerstva, pejzažne arhitekture, arheologije, dizajna i drugog.

Područja rada urbanog planiranja

Iako se prvenstveno bavi sa planiranjem naselja i zajednica, urbano planiranje uključuje i elemente drugih područja; poput upravljanja vodama, što uključuje i vodovod, te kanalizaciju, upravljanje ruralnim i agrikulturnim područjima, uređenje parkova, te očuvanje dijelova prirode i ljudskih tvorevina koje imaju povijesnu ili neku drugu vrijednost.

Tehnički aspekti urbanog planiranja uključuju korištenje znanstvenih i tehničkih procesa i mjera kojima se stvara određena infrastruktura, urbani dizajn, transport, korištenje prirodnih resursa i zemlje. Neke od tehnika urbanog planiranja su predviđanje rasta populacije, geografsko mapiranje i analiza, zoniranje (podjela pojedinog područja na zone), analiza prostora, određivanje transportnih pravaca, analiza potreba za vodoopskrbom, planiranje kanalizacije, određivanje potreba za opskrbu hranom, alokacija socijalnih, zdravstvenih i drugih službi, te analiza utjecaja na zemljište.

Procjene su da danas u svijetu preko 50% ljudi živi u gradovima, a i da će taj postotak rasti, pa je potreba za urbanim planiranjem i ljudima koji će obavljati taj posao sve veća. Kako smo rekli, urbano planiranje je multidisciplinarna aktivnost, pa se često ovim poslom bave timovi u kojima je svaki član specijaliziran za jedno područje.

Prilikom planiranja mora se uzeti u obzir široki raspon pitanja, poput održivosti, transporta, postojećeg i potencijalnog zagađenja, vrijednosti zemljišta, kriminala, socijalne jednakosti, zoniranja, ekonomskog razvoja, zakonskih ograničenja i drugih elemenata.

Iz svega navedenog jasno je da je riječ o vrlo kompleksnom i bitnom području, čiji će se značaj vjerojatno samo povećavati u vremenima koja dolaze.