Vlada prihvatila Nacrt prijedloga Odluke o donošenju Prostornog plana Parka prirode Biokovo

Vlada Republike Hrvatske na jučerašnjoj je sjednici prihvatila Nacrt prijedloga Odluke o donošenju Prostornog plana Parka prirode Biokovo kojom se predlaže donošenje dokumenta prostornog uređenja državne razine - Prostornog plana Parka prirode Biokovo.

Plan donosi Hrvatski sabor. Nositelj izrade Plana je Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja, koordinator izrade je Hrvatski zavod za prostorni razvoj, a stručni izrađivač Javna ustanova Zavod za prostorno uređenje Splitsko-dalmatinske županije.

Više informacija o Parku prirode Biokovo, kao i o samom Nacrtu prijedloga, možete naći na stranicama ministarstva.