ESPON

Europsku mrežu za praćenje prostornog razvoja (European Spatial Planning Observation Network) čini 28 država članica EU i 4 partnerske države (Island, Lihtenštajn, Norveška i Švicarska).

ESPON je program međuregionalne suradnje koji praćenjem, prikupljanjem i diseminacijom prostornih podataka i studija o prostornom razvoju država sudionica programa analizira učinke sektorskih politika u EU i doprinosi izradi učinkovite kohezijske politike EU.

Zadaća programa ESPON je ojačati učinkovitost europske kohezijske politike kao i ostalih sektorskih politika i programa pomoću Europskih strukturnih i investicijskih fondova (ESI fondovi).


 
www.espon.eu