Hrvatski sabor usvojio Strategiju prostornog razvoja Republike Hrvatske

Strategija prostornog razvoja Republike Hrvatske (Narodne novine 106/2017)

Strategija prostornog razvoja Republike Hrvatske (e-knjiga)

Zastupnici Hrvatskoga sabora 13. listopada 2017. godine jednoglasno su usvojili Strategiju prostornog razvoja Republike Hrvatske, temeljni državni dokument za usmjeravanje razvoja u prostoru.

Nositelj njene izrade je Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja, a stručni izrađivač je Hrvatski zavod za prostorni razvoj.

Više na web-stranici Hrvatskog sabora