Vlada RH donijela Odluku o izradi Državnog plana prostornog razvoja

Na sjednici Vlade Republike Hrvatske održanoj 26.04.2018. godine, donesena je Odluka o izradi Državnog plana prostornog razvoja. 

Nositelj izrade plana je Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja, a stručni izrađivač Hrvatski zavod za prostorni razvoj.

Više o Državnom planu prostornog razvoja možete pročitati ovdje.