Ravnateljica

Ravnateljica
mr. sc. Irena Matković, dipl. ing. arh.

Hrvatski zavod za prostorni razvoj
Zagreb, Ul. Republike Austrije 20

irena.matkovic@hzpr.hr
Tel: 01/3712-719
Faks: 01/3712-872
 
OBRAZOVANJE
STRUČNO USAVRŠAVANJE  
RADNO ISKUSTVO
DRUGO STRUČNO ISKUSTVO
OBJAVLJENI ZNANSTVENI I STRUČNI RADOVI