Javna rasprava o prijedlogu Prostornog plana Parka prirode Papuk i Strateškoj studiji utjecaja na okoliš

Od 19. studenog 2018. do 18. prosinca 2018. godine odvijat će se javna rasprava o Prijedlogu Prostornog plana Parka prirode Papuk. Istovremeno se odvija javna rasprava o Strateškoj studiji utjecaja na okoliš Prostornog plana Parka prirode Papuk.

Više na stranicama MGIPU