Radionice u sklopu EU projekta SUPREME, 13. i 14. studenog 2018., DubrovnikU sklopu EU projekta SUPREME, a u organizaciji Hrvatskog zavoda za prostorni razvoj, u Dubrovniku su 13. i 14. studenog 2018. godine održane dvije radionice s hrvatskim dionicima.

SUPREME je projekt podrške državama članicama pri provedbi prostornog planiranja morskog područja (MSP-a) u istočnom Sredozemlju u kojemu sudjeluju partneri iz četiri države članice EU, a Hrvatski zavod za prostorni razvoj jedan je od partnera uz potporu Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja. Od ostalih partnera u projektu sudjeluju nadležna ministarstva te istraživački instituti i sveučilišta iz Grčke i Italije, Regionalni razvojni centar Koper iz Slovenije te UNEP MAP i s njima vezani Centar za regionalne aktivnosti Programa prioritetnih akcija (PAP/RAC) iz Splita, dok je vodeći partner CORILA iz Venecije.

U sklopu podkomponente Projekta Provedba prostornog planiranja morskog područja (MSP-a) na područjima studija slučaja obrađuje ih se pet, a Dubrovnik je odabran za mjesto održavanja sastanaka i radionica jer je u hrvatskom dijelu Jadrana područje Dubrovačko-neretvanske županije odabrano za studiju slučaja.

Radionice hrvatskih dionika održane su u sklopu podkomponenti Uključenost i sudjelovanje dionika te Provedba prostornog planiranja morskog područja (MSP-a) na područjima studija slučaja.

Radionica s dionicima na regionalnoj razini održana je 13. studenog 2018. godine s temom sagledavanja prostornog razvoja kroz uspostavljene sustave prostornog uređenja i planiranja te strateškog planiranja kao jedan od važnih elemenata budućeg unapređenja prostornog planiranja morskog područja. Na radionici su sudjelovali Regionalna razvojna agencija DUNEA, Upravni odjel za gospodarstvo i more, Upravni odjel za prostorno uređenje i gradnju, Upravni odjel za komunalne poslove i zaštitu okoliša, Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode i Zavod za prostorno uređenje Dubrovačko-neretvanske županije.

Druga radionica održana je sa zavodima za prostorno uređenje jadranskih županija i to Istarske, Primorsko-goranske, Ličko-senjske, Zadarske, Šibensko-kninske, Splitsko-dalmatinske i Dubrovačko-neretvanske županije. Na radionici je sudjelovao i predstavnik Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja iz Uprave za prostorno uređenje, pravne poslove i programe EU te predstavnici Zavoda za prostorno uređenje Brodsko-posavske županije. Tema radionice bili su rezultati projekta SUPREME.

Podršku u provedbi participativnih aktivnosti vezanih uz teme radionica pružila je tvrtka Urbanex d.o.o. koja Hrvatskom zavodu za prostorni razvoj pruža stručno-analitičku podršku na projektu, a poseban doprinos organizaciji radionica dao je Zavod za prostorno uređenje Dubrovačko-neretvanske županije na čelu s ravnateljicom mr.sc. Marinom Oreb.