Akti Zavoda

STATUT HZPR-a:

Statut Zavoda donijelo je Upravno vijeće na svojoj 3. sjednici održanoj dana 16. prosinca 2013. godine te je 18. prosinca 2013. godine na sjednici Vlade RH donesena Odluka o davanju suglasnosti na Statut, čime je Statut stupio na snagu.

Izmjene i dopune Statuta Zavoda donijelo je Upravno vijeće na svojoj 9. sjednici od 5. svibnja 2014. godine. Na sjednici Vlade RH održanoj 15. svibnja 2014. godine donesena Odluka o davanju suglasnosti na Izmjene i dopune Statuta.

Pročišćeni tekst Statuta Zavoda