Strategija prostornog razvoja RH

Odluka o izradi Strategije prostornog razvoja Republike Hrvatske
'Narodne novine' broj 143/13.
 
Stručne podloge
Regionalni razvoj i sustav naselja (pdf)
Analiza prostornih planova županija (pdf)
Integralno upravljanje obalnim područjem (pdf)
Demografski scenariji i migracije (pdf)
Razvoj gospodarskih djelatnosti u prostoru (pdf)
Krajolik - čimbenik strategije prostornog uređenja (pdf)
   
Stručne rasprave
17.3.2015. - Stručni seminar CESTE 2015, Novigrad: predstavljanje koncepcije Strategije prostornog razvoja RH
13.11.2014. - Predstavljen koncept Strategije prostornog razvoja Hrvatske
28.10.2014. - Najava stručnog skupa o izradi Strategije prostornog razvoja Republike Hrvatske i sustavu prostornih planova nove generacije
16.-17.6.2014. - Radni sastanci s predstavnicima tijela državne uprave i zavoda za prostorno uređenje županija i Grada Zagreba
   
Postupak Strateške procjene utjecaja na okoliš
Više na web stranici MGIPU
 
Savjetovanje/javna rasprava
15.6.-14.7.2015. - provedeno savjetovanje o Nacrtu prijedloga Strategije prostornog razvoja Republike Hrvatske i javna rasprava o Strateškoj studiji o utjecaju na okoliš Strategije prostornog razvoja Republike Hrvatske s Nacrtom prijedloga Strategije prostornog razvoja Republike Hrvatske
 
Prihvaćanje na 32. sjedinici Vlade RH 20. travnja 2017.

Donošenje na 5. sjednici Hrvatskog sabora 13. listopada 2017.


Objava u Narodnim novinama broj 106/2017 od 31. listopada 2017.