Strategija prostornog razvoja Republike Hrvatske - radni sastanci s predstavnicima tijela državne uprave i zavoda za prostorno uređenje županija i Grada Zagreba

Hrvatski zavod za prostorni razvoj (HZPR) i Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja organizirali su dana 16. i 17. lipnja 2014. godine, u velikoj vijećnici Arhitektonskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, radne sastanke s imenovanim koordinatorima i predstavnicima tijela državne uprave i zavoda za prostorno uređenje županija i grada Zagreba na kojima je provedena stručna rasprava o sljedećim temama Strategije prostornog razvoja Republike Hrvatske:

Prvog dana sastanku su prisustvovali predstavnici zavoda za prostorno uređenje svih županija i Grada Zagreba, a drugog dana predstavnici tijela državne uprave - ministarstava, Državne uprave za zaštitu i spašavanje i Državnog ureda za upravljanje državnom imovinom.

U uvodnom dijelu sastanka, prisutne je pozdravila Irena Matković, ravnateljica HZPR, upoznavši ih s radom Zavoda te dnevnim redom sastanka, a Vesna Marohnić-Kuzmanović, voditeljica Odjela za Strategiju prostornog razvoja RH i druge dokumente prostornog uređenja državne razine, iznijela je dosadašnji tijek izrade Strategije i postupka Strateške procjene utjecaja na okoliš (SPUO) za Strategiju. 

Nakon uvodnog dijela održane su prezentacije stručnih radova koji će biti korišteni u izradi Strategije. Teme su prezentirali izrađivači radova: dr.sc. Jasenka Kranjčević, dipl.ing.arh. i dr.sc. Aleksander Lukić, docent (Regionalni razvoj, razvoj sustava naselja, urbani i ruralni razvoj i transformacija prostora), Jasminka Pilar - Katavić, dipl.ing.arh. (Analiza prostornih planova županija), prof.dr.sc. Mladen Obad Šćitaroci, dipl.ing.arh. i dr.sc. Biserka Dumbović Bilušić, dipl.ing.arh. (Krajolik – čimbenik stategije prostornog uređenja), te dr.sc. Zoran Radman, dipl.pol. (Integralno upravljanje obalnim područjem).

U drugom dijelu prvog dana o temama su održani okrugli stolovi na kojima su, uz izrađivače, prisustvovali i recenzenti stručnih radova: prof. dr. sc. Tihomir Jukić i prof. dr. sc. Srečko Pegan, Ingrid Paljar, dipl.ing.arh., prof. dr. sc. Branka Aničić i dr. sc. Goran Andlar te prof. dr. sc. Anka Mišetić.

U nastavku drugog dana, nakon uvodnog dijela i prezentacija, provedena je, u sklopu postupka SPUO, stručna rasprava u svrhu utvrđivanja konačnog sadržaja Strateške studije o utjecaju na okoliš. Radi pojašnjenja postupka SPUO, Marta Brkić iz tvrtke „Dvokut – Ecro“ i Klemen Strmšnik, predstavnik SEA tima za Republiku Hrvatsku, održali su kratku prezentaciju s poveznicom na odredbe zakona temeljem kojih se postupak provodi.

Uslijedila je diskusija tijekom koje su sudionici najvećim dijelom iznosili svoje nedoumice i probleme u primjeni pojedinih zakonskih odredbi u postupku SPUO, posebno u dijelu koji se odnosi na strategije. Na kraju je sudionicima skrenuta pažnja da je mišljenje o sadržaju strateške studije moguće dostaviti do isteka roka koji je naveden u zahtjevu kojim je to mišljenje zatraženo.


Slika
Slika
Slika
Slika
Slika
Slika
Slika
Slika
Slika
Slika
Slika
Slika