Prostorno planiranje mora ukalkulirati i moguće promjene u budućnosti, pa je važan element prostornog planiranja i predviđanje kakve će biti potrebe ljudi i drugih društvenih segmenata u nekoj bližoj i daljoj budućnosti.