Prostorni planovi su način na koji javni sektor djeluje na ljudsku populaciju i njezine aktivnosti sa ciljem stvaranja okruženja koje će zadovoljiti sve potrebe ljudi, te poslovnih i drugih subjekata koji na određenom prostoru žive, postoje ili posluju. Prostorni planovi dijele se po području koje obuhvaćaju na urbanističke planove, regionalne planove, okolinske planove, nacionalne planove, a zadnjih godina u pojedinim područjima, poput EU-a, donose se i međunarodni planovi.

Planiranje unaprijed

Iako se ponekad planovi rade za konkretne prostore i namjene, stvaranje dobrog i dugoročnog poslovnog plana izuzetno je kompleksan proces koji može trajati dugo vremena. Upravo zbog svoje kompleksnosti, prostorni planovi u pravilu se rade kako bi potrajali duže vrijeme, pa je izuzetno bitno u njih unijeti i element planiranja unaprijed.

Planiranje unaprijed podrazumijeva predviđanje budućih potreba ljudi, te poslovnih i drugih subjekata na određenom području. Kako je i samo prostorno planiranje interdisciplinarna aktivnost koja iziskuje rad stručnjaka sa različitih područja, i ovaj aspekt prostornog planiranja, odnosno planiranje unaprijed funkcionira po istom principu.

Tako je u ovom dijelu potrebno da na prostornom planiranju surađuju i demografi, koji će procijeniti trendove u brojnosti i sastavu stanovništva na pojedinom području. Ekonomisti mogu procijeniti ekonomska i poslovna kretanja, predvidjeti koje će se industrije razvijati i kojim tempom, ili koje bi industrije i ekonomske grane bilo dobro privući na pojedino područje, s obzirom na kretanja na tržištu, ali i među stanovništvom. Stručnjaci iz pojedinih poslovnih područja mogli bi predvidjeti u kojem će se smjeru kretati područja njihovog zanimanja, a demografska predviđanja mogla bi imati i značajan utjecaj prilikom planiranja popratnih sadržaja, od vrtića i škola, preko zdravstvenih i socijalnih službi, do staračkih domova.

Kao što se vidi, prostorni se planovi zapravo stvaraju za budućnost, a ne za sadašnjost, pa je predviđanje budućih kretanja gotovo bitniji dio ovog procesa od detekcije postojećeg stanja. Na taj se način osigurava dugoročnost i optimalnost prostornih planova.