Prostorno planiranje je niz aktivnosti i postupaka kojima se koristi javni sektor kako bi osigurao optimalni raspored ljudi i njihovih aktivnosti na nekom području. Ovisno o kojem području je riječ, prostorno planiranje može obuhvaćati gradove i druga naselja, regije, cijele države ili šire.