Prostorni planovi su dokumenti kojima se određuje način i smjer razvoja pojedinog prostora, a sve sa ciljem što boljeg i jednostavnijeg funkcioniranja ljudske zajednice i raznih aktivnosti i potreba koje ta zajednica ima.

Prostorni planovi i ekonomski razvoj

Jedan od vrlo bitnih aspekata prostornog planiranja svakako je planiranje poslovnih aktivnosti na nekom području. Bez obzira o čemu je riječ, da li su u pitanju obrti i manja poduzeća, veliki proizvodi pogoni, turistički ili konferencijski centri, svaki poslovni, odnosno ekonomski razvoj, zahtijeva i prilagodbu prostornih planova.

Puno je elemenata o kojima treba voditi računa prilikom planiranja poslovnih aktivnosti. Od opće infrastrukture, poput vode, struje, plina, kanalizacije; preko planiranja transporta ljudi i roba, pa sve do transporta konačnih proizvoda, kakvi god oni bili. Sve to treba uskladiti ne bi li funkcioniralo, a kako je riječ o velikim količinama svega, od korištenja infrastruturnih elemenata, pa do broja ljudi koji dolaze bilo raditi, bilo koristiti poslovne subjekte na određenom području, sve to treba uskladiti i složiti tako da stvari funkcioniraju na najbolji mogući način.

Prostorne planove potrebno je raditi ne samo za konkretne zahtjeve, već i unaprijed, na temelju predviđanja kojim će smjerom ići pojedino područje. To nije uvijek lako ni jednostavno uraditi. Na primjer, nisu iste potrebe koje ima jedan online casino poput Lucky nugget hrvatski, klasična tvornica, konferencijski centar, ili trgovački centar sa velikim brojem manjih poduzeća koja imaju svako svoje zahtjeve i potrebe.

Kao što možete vidjeti, prostorno planiranje nije ni lako, ni jednostavno. Ponekad se postojeći prostorni planovi mijenjaju u skladu sa novim potrebama, ponekad se rade novi prostorni planovi prema planiranim potrebama, a ponekad je potrebno raditi planove i koji će u sebi sadržavati elemente budućih potreba, odnosno planova o tome kako bi se pojedino područje trebalo razvijati. Nije potrebno govoriti da je posljednja opcija ujedno i najteža, ali ako lokalna samouprava zna u kojem smjeru bi željeli ići u budućnosti, ni to nije neizvedivo.